Posted on Leave a comment

INDIEN: Gud förvandlar många människors liv genom svarad bön

MediaServe logoKavitha bor i en by i östra delen av Indien. Hon hade varit sjuk för en lång tid och blivit mycket svag. Kavithas man hade tagit henne till olika läkare, men hon hade inte blivit bättre. De hade också önskat att få barn, men deras hopp hade krossats efter två missfall. Det var i denna situation som pastor Sunil träffade Kavitha och hennes man. Han berättade för dem om Jesus, gav dem Porten till Livet och bjöd dem in till sin församling. Då började saker och ting förändras. Idag har de ett litet barn och alla tre besöker regelbundet församlingen.

MediaServe Pictgure of India Nepal and Myabnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *