MediaServe Blog

Check in for the latest MediaServe news and stories from around the world

New UK Office in Milton Keynes

God has truly gone ahead of us in recruiting Andy and finding a new office to open, purely for UK outreach. The timescales were incredible and we ended up getting the keys and receiving Andy’s acceptance of his new role with us within 48 hours of each other. The new...

Welcome Aboard, Andy!

We’re delighted to introduce Andy Godfrey, who started working for MediaServe, a new division of ServeNow, this week, furthering our reach in the UK. He started working with us part-time this week, and in the new year will become a full-time contact for all our UK...

Förbön och tacksägelse

Nepal Fortsätt att be med oss för Nepal. Motståndet mot kristet arbete ökar, särskilt mot evangelisation. Under de senaste 20 åren med stor frihet, har församlingarna upplevt en fantastisk tillväxt i detta före detta hinduiska rike. Men nu är läget annorlunda. Be att...

Operation Filippus fortsätter

Allteftersom väckelse och tillväxt fortsätter i de evangelikala församlingarna i Etiopien, så växer även behovet av biblar och grundläggande undervisningsmaterial. Under de senaste fem åren har vi bidragit med 250 000 biblar till Etiopien. Tryckta på amharinja,...

Omegaprojektet

Från allra första början har MediaServe betjänat judiska samhällen genom att förse dem Guds ord. Förra året skickade vi 9 000 ex av Bibeln med Davidstjärnan till Ukraina och 3 000 ex till Israel. Biblarna gavs till Messianska församlingar. De i sin tur delade ut dem...

Att dela de goda nyheterna med barn och ungdomar

Många av de länder där MediaServe arbetar aktivt, består i huvudsak av en mycket ung befolkning. I t.ex. Indien är mer än 50% av befolkningen under 25 år. Att nå barnen och ungdomarna med evangeliet är nyckeln. Vi vet att 90% av dem som kommer till tro, gör det före...

ServeNow

När jag ser tillbaka på året som gått, kan jag se Herrens trofasthet mot oss, han har lett oss genom olika utmaningar. Tidigare var jag den som ledde arbetet med MediaServe men p.g.a. utbrändhet fick jag göra ett avbrott. För att arbetet ändå skulle fortsätta som...

Prayer and Praise

Nepal Please continue to pray for Nepal as there is increasing opposition against Christian work – especially evangelism. During the last few decades of considerable freedom, there has been massive church growth in this former Hindu kingdom. But the trend is now...

Operation Chariot continues

As revival and the expansion of evangelical churches in Ethiopia continues, so does the need for Bibles and basic teaching materials. Over the past five years, we have provided 250,000 Bibles to Ethiopia in the Amharic language in three distinct editions: for the...

Omega Project Update

From the start, MediaServe has served Jewish communities by giving them the Word of God. Last year, we sent 9,000 Star of David Bibles to Ukraine and 3,000 to Israel. These Bibles were given to Messianic congregations, who in turn give them to Jewish people who have...